بستن
FA EN AR RU FR

پيام تسليت (خانم مريم حسيني)

پيام تسليت (خانم مريم حسيني)


پيام تسليت (خانم مريم حسيني)

 

«هوالباقي»

سركار خانم مريم حسيني

همكار محترم دانشكده ادبيات وعلوم انساني

با نهايت تأثر و تأسف ،مصيبت وارده(درگذشت مادر و خواهرزاده گراميتان) را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان براي عزيزان از دست رفته رحمت واسعه الهي و براي ساير بازماندگان صبر جميل مسألت مي­داريم.

 

 

 از طرف رياست ،معاونين ،مديران ، اساتيد و كاركنان دانشكده ادبيات علوم انساني