بستن
FA EN AR RU FR

پيام تسليت

پيام تسليت


پيام تسليت

   

«هوالباقي»

جناب آقای مسلم فاتحي

همکار محترم سايت دانشکده ادبيات و علوم انساني

با نهايت تأثر و تأسف ،مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، ازدرگاه ايزد منان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسألت مي­داريم.

 

 

 

 

 

روابط عمومی دانشکده علوم انساني