بستن
FA EN AR RU FR

پيام تسليت

پيام تسليت


پيام تسليت

 

«هوالباقي»

جناب آقاي مسلم فاتحي

همكار محترم سايت دانشكده علوم انساني

با نهايت تأثر و تأسف ،مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، ازدرگاه ايزد منان براي آن مرحوم رحمت واسعه الهي و براي ساير بازماندگان صبر جميل مسألت مي­داريم.

                                                                                                                        روابط عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني