بستن
FA EN AR RU FR

پيام تسليت

پيام تسليت


پيام تسليت

   

«هوالباقي»

جناب آقاي دكتر رضايتي

عضو محترم هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني

با نهايت تأثر و تأسف ،مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، ازدرگاه ايزد منان براي آن مرحوم رحمت واسعه الهي و براي ساير بازماندگان صبر جميل مسألت مي­داريم.

روابط عمومي  دانشكده ادبيات علوم انساني