بستن
FA EN AR RU FR

پيام تشکر

پيام تشکر


پيام تشکر

به نام خدا

بدين وسيله از کليه همکاران دانشگاهي، دانشجويان، که درتحمل اين اندوه بزرگ، ابراز همدردی و تسليت نموده اند، بسيار سپاسگزارم و از از خداوند متعال آرزوی تندرستی و سر بلندی برای ايشان دارم.

 

با تشکر

دکترنادر افقي