بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر اسماعیل رمضانپور

پیام تسلیت به آقای دکتر اسماعیل رمضانپور


پیام تسلیت به آقای دکتر اسماعیل رمضانپور

جناب آقای دکتر اسماعیل رمضانپور

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه گیلان فقدان ( مادر ) غمی  جانسوز و جانکاه است، این مصیبت ما  را نیز  اندوهگین  ساخت.برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان و شما همکار بزرگوار صبر و اجر عظیم مسألت می نمائیم.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی