بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر تسلیمی

پیام تسلیت به آقای دکتر تسلیمی


پیام تسلیت به آقای دکتر تسلیمی

taslemi

جناب آقای دکتر علی تسلیمی

عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

در گذشت برادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

     

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی