بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر رضا پرستش

پیام تسلیت به آقای دکتر رضا پرستش


پیام تسلیت به آقای دکتر رضا پرستش

جناب آقای دکتر رضا پرستش

عضو محترم هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان فقدان ( مادر ) غمی جانسوز و جانکاه است، این مصیبت ما  را نیز  اندوهگین ساخت.برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان و شما همکار بزرگوار صبر و اجر عظیم مسألت می نمائیم.