بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر عباداله رستمی

پیام تسلیت به آقای دکتر عباداله رستمی


پیام تسلیت به آقای دکتر عباداله رستمی

Rostami

جناب آقای دکتر عباداله رستمی

عضو محترم هیات علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان

فقدان (شوهر خواهر) بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از پروردگار متعال خواهانیم.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی