بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر فرهاد رجبی

پیام تسلیت به آقای دکتر فرهاد رجبی


پیام تسلیت به آقای دکتر فرهاد رجبی

جناب   آقای دکتر فرهاد رجبی

عضو محترم هیأت علمی گروه زبان عربی دانشگاه گیلان

فقدان (مادر) غمی جانسوز و جانکاه است، این مصیبت ما  را نیز  اندوهگین ساخت.برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان و شما همکار بزرگوار صبر و اجر عظیم مسألت می نمائیم.