بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر مجید یاسوری

پیام تسلیت به آقای دکتر مجید یاسوری


پیام تسلیت به آقای دکتر مجید یاسوری

جناب   آقای دکتر  مجید یاسوری

عضو محترم هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه

درگذشت اندوهبار ( مادر) گرامی شما را تسلیت  عرض می نمایم. ما را در فقدان آن فقید سعید شریک بدانید. از خداوند متعال علو  درجات برای آن بزرگوار خواهانیم.