بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر محمود مرادی

پیام تسلیت به آقای دکتر محمود مرادی


پیام تسلیت به آقای دکتر محمود مرادی

جناب   آقای دکتر محمود مرادی عضو محترم هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان فقدان (پدر) غمی  جانسوز و جانکاه است، این مصیبت ما  را نیز  اندوهگین ساخت.برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان و شما همکار بزرگوار صبر و اجر عظیم مسألت می نمائیم.