بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای سعیدیان همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پیام تسلیت به آقای سعیدیان همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی


پیام تسلیت به آقای سعیدیان همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جناب آقای طاهر سعیدیان همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی با نهايت تأثر و تأسف ،مصيبت وارده(درگذشت  مادرگرامي تان) را به شما  و خانواده محترم تسليت عرض نموده، ازدرگاه ايزد منان براي آن مرحومه رحمت واسعه الهي و براي ساير بازماندگان صبر جميل مسألت می ­داريم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی