بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به خانم دکتر امیری

پیام تسلیت به خانم دکتر امیری


پیام تسلیت به خانم دکتر امیری

سرکار خانم دکتر منیژه امیری

عضو محترم هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی درگذشت اندوهبار ( مادر) گرامی شما را تسلیت  عرض می نمایم. ما را در فقدان آن فقید سعید شریک بدانید. از خداوند متعال علو  درجات برای آن بزرگوار خواهانیم.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی