بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به عضو محترم هیات علمی گروه معارف

پیام تسلیت به عضو محترم هیات علمی گروه معارف


پیام تسلیت به عضو محترم هیات علمی گروه معارف

جناب آقای علی اقدامی

عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه

فقدان (مادر) غمی  جانسوز و جانکاه است، این مصیبت ما  را نیز  اندوهگین  ساخت.برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان و شما همکار بزرگوار صبر و اجر عظیم مسألت می نمائیم.