بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت

پیام تسلیت


پیام تسلیت

ضایعه اسفناک درگذشت آقای ابراهیم احمدی و همسر گرامی ایشان را به فرزندان و خانواده محترم شان تسلیت عرض می نماییم.

5

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی