بستن
FA EN AR RU FR

چاپ اولين شماره از نشريه علمی پژوهشی سياست جهانی

چاپ اولين شماره از نشريه علمی پژوهشی سياست جهانی


چاپ اولين شماره از نشريه علمی پژوهشی سياست جهانی

 

 

نخستين  شماره فصلنامه علمی پژوهشی (سياست جهاني) توسط انتشارات دانشگاه گيلان منتشر شد.

 اين فصلنامه تخصصی گروه علوم سياسی بوده وحاصل فعاليت مشترک دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان و انجمن ايرانی روابط بين الملل(IISA) مي‌باشد.

 

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه عبارتند از:

 

1 - جنگ سرد منطقه ای و معادله جابجايی قدرت در سوريه ( زهره پوستينچی ، ابراهيم متقي)

2 - رويکردی سازه انگارانه به سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران و آمريکا در شمال عراق (ارسلان قربانی شيخ نشين)

3 - شورای امنيت و مداخله بين المللی در منازعات داخلي: چهارچوب مفهومی و مطالعه موردی بحران دارفور (سيد محمد کاظم سجادپور ، هادی زرگري)

4 - آمريکا، خاورميانه عربی و مصر (حسين دهشيار)

5 -  تاثير جنبش وال استريت برانتخابات رياست جمهوری آمريکا2012 (شهروز ابراهيمي، سيد مهدی پارسايي، حسن شکوهی نسب)

6 -  جهانی شدن، تروريسم و دولت های مدرن (قدرت احمديان، لادن اکبري، مهدی محمودي)

 

نشانی الکترونيکی مجله  guilinterPolitics@gmail.com

سايت انجمن                                        www.iisa.ir

نشانی الکترو نيکی سايت انجمن     iranianiisa@gmail.com