بستن
FA EN AR RU FR

چاپ سی دومین فصلنامه ادب پژوهی

چاپ سی دومین فصلنامه ادب پژوهی


چاپ سی دومین فصلنامه ادب پژوهی

سی و دومین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

اين فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي بوده وحاصل فعاليت مشترك دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان و انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي مي‌باشد.

براساس گزارش هفتمين جلسه شوراي راهبري ISC مورخ 15 مردادماه 1390 ، فصلنامه ادب پژوهي در بين 666 نشريه – علمي پژوهشي و علمي – ترويجي فارسي زبان كه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) نمايه شده‌اند، از نظر ضريب تاثير در رتبه نخست قرار گرفت.

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه‌ها عبارتند از:

1 – نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانه خاقانی (پارسا یعقوبی جنبه سرایی)

2 – رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوه متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی (مریم رامین نیا)

3 – کاربرد و ویژگی های دو بیتی در بومی سرودهای ایرانی (حسن ذوالفقاری)

4-  متناقض نمای "ناطق آخرس" مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی (علی اکبر رضا دوست)

5 – تحلیل روایت اسطوره ای منظومه آرش کمانگیر(فریده داودی مقدم)

6 – دو نوع وابسته اضافه ای در زبان فارسی: مضاف الیه اسمی و مضاف الیه وصفی (امید طبیب زاده و نوید برادران همتی)

7 – توالی بندهای قیدی در زبان فارسی (محمد راسخ مهند و رقیه سلیمیان)

8 - مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينترنتي مجله به نشاني http://Research.guilan.ac.ir/adab موجود است.

9-همچنين اين نشريه در مراكز اطلاع رساني زير نمايه مي شود.

10-مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم فنآوري   WWW.SrLst.com

11-بانك اطلاعات علمي كشور : WWW.sid.ir

12-بانك اطلاعات نشريات كشور : WWW.magiran.com

13پايگاه استنادي علوم جهان اسلام‌ : WWW.ISC.gov.ir