بستن
FA EN AR RU FR

چاپ شماره دوازده و سیزده فصلنامه سیاست جهانی

چاپ شماره دوازده و سیزده فصلنامه سیاست جهانی


چاپ شماره دوازده و سیزده فصلنامه سیاست جهانی

شماره  12  و 13 فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست جهانی، که حاصل فعالیت پژوهشی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان است توسط انتشارات دانشگاه منتشر شد.

اهداف مجله:

 انتشار مقاله­های علمی پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات در زمینة علوم سیاسی و روابط بین الملل به منظور تولید و ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه روابط بین الملل به منظور تبادل آموخته­ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح  مسائل و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ها می باشد.

فهرست مطالب: شماره 12

  •  تبیین سقوط دولت یاناکویچ در اوکراین (2014)

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ مهدی جراحی دربان؛ مهدی میکائیلی

  • جایگاه افغانستان در سیاست امنیتی فدراسیون روسیه

جهانگیر کرمی؛ محمد تقی جهانبخش

  • تبیین تطبیقی مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران های  کوزوو و لیبی

سید محمد طباطبایی؛ نجمیه پوراسمعیلی

  • نقش طبقه متوسط جدید در انقلاب 2011 مصر

شهریار فرجی نصیری؛ حسین مسعودنیا؛ حسین هرسیج

  • تبیین ساز و کارهای باز تولید سلطه پادشاهی سعودی در پرتو بهار عربی

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ محمد صادق رجایی

  •  ریشه های ناکامی سیاست خارجی آمریکا در عراق

علی مختاری؛ فرهاد دانش نیا؛ روح الله قاسمی

  • توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست

مهرداد گودرزوند چگینی

  • تأثیر مسایل مشترک بشری بر ساز و کار قانون گذاری دولت

رضا پرستش؛ سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه

 

فهرست مطالب: شماره 13

ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها
زهرا پیشگاهی فرد، مرتضی فراهانی، عبدالمجید مبلغی
شاکله استراتژی امنیتی ایران
حسین دهشیار

تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دو دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی

سید جلال الدین دهقانی فیروز آبادی، محمد یوسفی جویباری
شورای امنیت و گسترش مفهومی و عملیاتی امنیت بین المللی (1991-2010)
سید محمد کاظم سجاد پور، منصوره حقیقی کفاش

سیاست گذاری راهبردی در مدیریت بحران امنیتی یمن

عباس مصلی نژاد

 شبکه الجزیره و حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب

خلیل اله سردارنیا
بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و عربستان
محمد جواد هراتی، رضا سلیمانی، عبدالواحد عبادی

مقش ژئوپلیتیک انرژی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

محمد گل افروز