بستن
FA EN AR RU FR

چاپ شماره هفتم پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان

چاپ شماره هفتم پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان


چاپ شماره هفتم پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان

 

 

شماره هفتم دو فصلنامه علمی و پژوهشی حقوق کیفری(سال چهارم،  شماره اول،  بهار و تابستان  1392)که حاصل فعالیت پژوهشی گروه حقوق دانشگاه گیلان و انجمن ایرانی حقوق جزا است منتشر شد. این نشریه پیش از این با عنوان پژوهشنامه حقوقی انتشار می یافت که با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم مبنی بر تخصصی شدن عنوان مجله و اعضای هیات تحریریه، با عنوان پژوهشنامه حقوق کیفری و با هیات تحریریه تخصصی و به صورت دوفصلنامه منتشر گردیده است

 

اهداف مجله:

 انتشار مقاله­های علمی پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات در زمینة حقوق کیفری و جرم­شناسی به منظور تولید و ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری به منظور تبادل آموخته­ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح  مسائل و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ها.   

 

مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا):

 

 حسین آقایی جنت­مکان (استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز)، شهرام ابراهیمی (استادیار دانشگاه شیراز)، عباس تدین (دکترای حقوق جزا و جرم شناسی)، محمدعلی جاحد (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)، مجتبی جانی­پور (استادیار دانشگاه گیلان)،  احمد حاجی ده­آبادی (استادیار پردیس قم دانشگاه تهران)، محمدجعفر حبیب­زاده (استاد دانشگاه تربیت مدرس)، منصور رحمدل (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران)، محمدحسین رمضانی قوام­آبادی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، محمدرضا رهبر پور (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)، بهزاد رضوی­فرد (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)، عباس زراعت (استاد دانشگاه کاشان)، سید مهدی سیدزاده­ثانی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)، محمدمهدی ساقیان (استادیار دانشگاه تهران)، صادق سلیمی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران)، حسن شاه­ملک­پور (استادیار دانشگاه گیلان)، محمود عباسی(استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، محمدابراهیم شمس ناتری (استادیار پردیس قم دانشگاه تهران)، محسن عبداللهی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، سعید قماشی (استادیار دانشگاه کاشان)، فاطمه قناد (استادیار دانشگاه علم و فرهنگ)، حسن طغرانگار (استادیار دانشگاه زنجان)، سید محمود مجیدی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)، فیروز محمودی­جانکی (استادیار دانشگاه تهران)، حسنعلی مؤذن­زادگان (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)، محمدباقر مقدسی (استادیار دانشگاه بجنورد)، حسین میرمحمدصادقی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، محمدرضا نظری­نژاد (استادیار دانشگاه گیلان). رحیم نوبهار (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، امیرحسن نیازپور (استادیار دانشگاه شهید بهشتی).

 

فهرست مطالب:

 

 

رابطة سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز ....  علیرضا امام دادی، محمدعلی طاهری، ابراهیم تقی­زاده

 

پیامدهای جرم­شناختی هدفمندسازی یارانه­ها ....  محمدعلی بابائی، فاطمه­السادات هاشمی دامنه

 

نمودهای جزایی دیگر آزاری ...  بتول پاکزاد، هورمزد یعقوبی­نژاد

 

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات­های شرعی  ... حسن پوربافرانی، فاطمه بیگی حسن

 

مسئولیت کیفری بین­المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک ....  ابوالفتح خالقی، مرتضی میرزایی مقدم

 

تحلیل معیار نوعی در عنصر روانی جرم قتل عمدی (مطالعۀ تطبیقی) ...  علی خالقی، محمدعلی رجب

 

فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه­ای در باب جرائم علیه دولت  

 فیروز محمودی جانکی، حبیب امامی آرندی

 

چکیده انگلیسی مقالات ...............................

 

این نشریه در سایت­های زیر نمایه می­شود:

1. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: www.Isc.ir

 

2. پایگاه مجلات تخصصی (نور): www.noormags.ir

 

3. بانک اطلاعات نشریات کشور: www.magiran.com

 

4. سامانه نشر مجلات علمی: www.Isj.iup.ir