بستن
FA EN AR RU FR

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان در دانشگاه کمبریج انگلستان

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان در دانشگاه کمبریج انگلستان


چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان در دانشگاه کمبریج انگلستان

مقاله: نقش باورهای اجتماعی- هویتی در روندهای سیاست خارجی ایران

The Role of Social-Identity Beliefs in the Trends of Foreign Policy of Iran

به نگارش آقای دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان- ایران) و آقای دکتر رُمان ولادیمیروویچ پینکفتسف (دانشیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فدرال کازان-روسیه) در سپتامبر 2017 در فصلنامه ژاپنی علوم سیاسی - دانشگاه کمبریج انگلستان به چاپ رسید.

در این مقاله بر این موضوع تاکید شده است که ارزشها و عناصر فرهنگ عمومی در شکل‌گیری و اجرای سیاست خارجی ایران تاثیر بسزایی دارند. این عناصر به عنوان نظام معنایی بین‌الاذهانی و زیربنایی سیاست، بیانگر ارزش‌های سیاسی، ایستارها و ادراکات، باورها، آرمان‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای ایرانیان به سیاست، قدرت، حکومت و به ویژه روابط با سایر کشورها است. در این مقاله با به‌کارگیری روش تحلیل محتوا و تبیین ویژگی‌های هویت ایرانی موثر در سیاست‌گذاری خارجی تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود که باورهای اجتماعی ایرانیان چه ویژگی‌هایی را برای روندهای سیاست خارجی آنها به ارمغان آورده است؟ یافته‌های مقاله این موضوع را روشن می‌کند که سابقه تاریخی طولانی‌مدت جوامعی همچون ایران موجب شده تا باورهای اجتماعی و ارزش‌های ملی این کشور در دوره‌های مختلف سیاسی به نوعی تکرار شده و در یک مسیر دوار قرار داشته باشند.

لینک مقاله