بستن
FA EN AR RU FR

چاپ مقاله پژوهشی بررسی آثار مرحوم دکتر غلامرضا رحمدل

چاپ مقاله پژوهشی بررسی آثار مرحوم دکتر غلامرضا رحمدل


چاپ مقاله پژوهشی بررسی آثار مرحوم دکتر غلامرضا رحمدل

  باسمه تعالی

 

مقاله پژوهشی بررسی آثار دکتر غلامرضا رحمدل استاد فقيد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان با عنوان بارقه های بيداری در شعر پايداري توسط آقای محمود رنجبر در ماهنامه کتاب ماه ادبيات شماره 26 سال 88 به چاپ رسيد .