بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)

چاپ کتاب ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)


چاپ کتاب ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)

 

کتاب ادله اثبات دعوی (در امور مدنی) تألیف آقای دکتر عباداله رستمی چلکاسری توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

کتاب مذکور شامل دو بخش تحت عناوین زیر می‌باشد:

 

بخش اول: کلیات

فصل اول - مفاهیم و تعاریف

فصل دوم - اقامه دعوی و دلیل آن

 

بخش دوم: ادله وسایل اثبات دعوی

فصل اول - اقرار

فصل دوم - سند

فصل سوم- شهادت (گواهی

فصل چهارم - أمارات

فصل پنجم - معاینه محل

فصل ششم - تحقیق محلی

فصل هفتم - کارشناسی

فصل هشتم -  قسَم (سوگند)

 

آشنایی با ادله اثبات دعوی، چگونگی کاربرد و نیز زمان ارائه آنها در دعاوی برای تمامی کسانی که به نوعی با احقاق حق سر و کار دارند امری ضروری است. البته درجات آشنایی و تسلط اشخاص در محاکم، در بین مقامات محترم قضایی و وکلای محترم دادگستری، به مراتب بیشتر از سایر اشخاص است؛ ولی حتی کسانی که در هیئتها و کمیسیونهای غیرقضایی اشتغال به کار داشته، و به امر احقاق حق می‌پردازند، از آشنایی با ادله اثبات دعوی بی نیاز نیستند. این امر حتی در مورد مردم عادی که در تعامل با دیگران در زندگی اجتماعی به تدبیر امور می پردازند نیز صدق می‌کند. در این کتاب ضمن رعایت سرفصل مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی در مورد درس ادله اثبات دعوی، به میزان دو واحد درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق، مطالب به گونه‌ای تنظیم و تدوین گردیده است که برای همگان قابلیت استفاده داشته باشد علاوه بر آنکه مخاطبین محترم جویای دانش بالاتر و برتر در مورد موضوع بحث، به منابع مقتضی ارجاع داده شده‌اند.