بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی

چاپ کتاب ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی


چاپ کتاب ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی

 

 

کتاب ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی تألیف مشترک آقایان دکتر رضا سیمبر و دکتر ارسلان قربانی توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید.

 

کتاب مذکور شامل هفده فصل تحت عناوین زیر می‌باشد:

1 - همگرایی جهان اسلام از منظر امام خمینی (ره)

2 -  چارچوب تئوریک در همگرایی‌های بین‌المللی: منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل

3 - منطقه‌گرایی و مفهوم سازی صلح در روابط بین‌الملل

4 - اسلام در عرصه سیاسیت بین‌الملل

5 - فرآیند و فلسفه شکل‌گیری سازمان همکاری اسلامی

6 -  اجزای تشکیل دهنده سازمان همکاری اسلامی و نهادهای مرتبط

7 - سازمان همکاری اسلامی در ساختار نوین بین‌المللی

8 - همگرایی و واگرایی در کشورهای اسلامی: فرصت‌ها و چالش‌های فراسو

9 - منطقه‌گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای در داخل سازمان همکاری اسلامی

10 - جغرافیای سیاسی جهان اسلام و ایران

11 - ساختار تحلیل تئوریک برای سیاست خارجی ایران در سازمان همکاری اسلامی

12 - ایران و سابقه حضور در سازمان همکاری اسلامی

13 - ایران، سازمان همکاری اسلامی و پدیده تروریسم در نظام بین‌الملل

14 - کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فن‌آوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) در توسعه‌ی علم و فن‌آوری کشورهای عضو

15 - سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (ISESCO)

16 - اعلامیه حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر غرب

17 - نتیجه‌گیری؛ ایران، سازمان همکاری اسلامی و زمینه‌های فعالیت آینده در آن

 

خلاصه :

 

کشورهای مسلمان عضو سازمان همکاری اسلامی که تعداد آن‌ها به پنجاه و هفت کشور می‌رسد، اکنون نزدیک به یک سوم تعداد کشورهای عضو سازمان ملل را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که میزان زیادی از مناطق استراتژیک جهان در قلمرو این کشورها قرار دارد. به طوری که مرز جهان اسلام از سواحل آفریقای شمالی در اقیانوس اطلس تا شرق اندونزی امتداد می‌یابد. هفتاد و پنج درصد ذخایر شناخته شده نفت جهان و پنجاه درصد ذخایر گازی، بیست درصد از گستره آبی و خاکی جهان، سی و پنج درصد قلع، بیست درصد پنبه جهان و... در کشورهای اسلامی قرار دارد.

با توجه به اهمیت موقعیت استراتژیک این سازمان در این کتاب تلاش شده است تا ضمن غنی نمودن ادبیات مربوط در زمینه این سازمان، منبع خوبی برای استفاده از اساتید، دانشجویان، محققان، کارشناسان و دانش‌پژوهان به ویژه در رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل فراهم آید. ضمناً سعی گردیده است، با تشریح ابعاد و زوایای مختلف سازمان همکاری اسلامی به تدوین و تبیین سیاست خارجی ایران در خصوص این سازمان و نقش ایران به عنوان عضوی مؤثر و کارآمد در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های آینده مساعدت نماید. در عین حال تشریح علمکرد فعلی سازمان، چشم‌انداز فرصت‌ها و چالش‌های آینده آن نیز ترسیم شده است.