بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب تئوری های مالی

چاپ کتاب تئوری های مالی


چاپ کتاب تئوری های مالی

 

 

کتاب تئوری‌های مالی  تحریر دکتر محمد حسن قلی‌زاده عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان توسط انتشارات رستگار گیلان به چاپ رسید.

 

کتاب مذکور شامل  یازده فصل تحت عناوین زیر می‌باشد:

 

1 - تئوری‌های حاکم بر مدیریت نقدینگی

2 - تئوری بازار کارای سرمایه

3 - تئوری ساختار سرمایه

4 - تئوری‌های پورتفوی

5 - تئوری نمایندگی

6 - سیاست‌های تقسیم سود

7 - تئوری مدیریت مالی مدرن و فرامدرن

8 - تئوری مالی رفتاری

9 - مهندسی مالی

10 - ادغام و اکتساب

11 - حاکمیت شرکتی

 

 

 

هدف نگارش:

هدف از ارایه این مجموعه کمک به توسعه دانش مالی که خواسته و ناخواسته باری از آن به عنوان عضوی کوچک از خانواده دانشگاهیان کشور بر دوش اینجانب نهاده شده است.

امیدوارم این کتاب انگیزه‌ای برای ارایه کارهای بهتر و کامل تر باشد و زمینه تفکر را در بین استادان و دانشجویان و... مساعدتر نماید و راه ورود برای رشد و توسعه را برای جامعه ما هموارتر سازد. هرچند این کتاب در سطح دانشگاهی و برای استفاده استادان و دانشجویان نوشته شده ولی در نگارش آن سعی شده است تا بر روی مفاهیم کلی و اساسی تأکید شود و از ورود به مباحث کمّی پرهیز گردد تا بر همگان قابل فهم باشد و کارفرمایان و سیاست‌گذاران نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. و البته تجربه شخصی اینجانب در درس تئوریهای مالی نیز مؤید مفید و مؤثر بودن مجموعه حاضر نیز است.

بدیهی است این مجموعه متنوع و گسترده نمی‌تواند از خطا مبری باشد. امید آن است که با دریافت راهنمایی همکاران دانشگاهی و دانشجویان و همچنین دست اندرکاران «بازارهای مالی» بتوانم در جهت رفع نواقص و عیوب متن در چاپهای دیگر حرکت نمایم.

 

در باره نویسنده