بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب توانمند سازی منابع انسانی

چاپ کتاب توانمند سازی منابع انسانی


چاپ کتاب توانمند سازی منابع انسانی

کتاب توانمند سازی منابع انسانی ( مفاهیم مدل ها و کاربرد ها) تالیف آقای دکتر محمد دوستار عضو هیات علمی گروه مدیریت توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید. کتاب مذکور شامل چهار فصل با عناوین زیر می‌باشد: 1 – تعاریف و مفاهیم توانمند سازی 2 – سطوح و عوامل موثر بر توانمند سازی 3- مدل ها و رویکردهای توانمند سازی 4- کارکردهای توانمندسازی نیروی انسانی توانمند، مختص و ماهر مهمترین سرمایه سازمان محسوب میگردند. تغییرات در نیاز ها و خواسته ها، نگرش ها، فن آوری ها و ... ایجاب می کند که نیروی انسانی برای پاسخگویی به این تغییرات توانمندی مورد نیاز را کسب نماید. این کتاب مفاهیم، مدل ها و کارکردهای توانمند سازی منابع انسانی را برای مدیران و علاقه مندان تشریح کرده است.