بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب شیوه مدیریت نادرست در خانواده

چاپ کتاب شیوه مدیریت نادرست در خانواده


چاپ کتاب شیوه مدیریت نادرست در خانواده

 

 

کتاب شیوه مدیریت نادرست در خانواده تألیف آقای دکتر عباس صادقی، فاطمه حسینی دولت‌آبادی اعضای هيات علمی گروه مشاوره دانشگاه گيلان  توسط انتشارات وارسته به چاپ رسید.

کتاب مذکور شامل دو فصل تحت عناوین زیر می‌باشد:

1 - مباحث مقدماتی

2 - شیوه‌های نادرست مدیریت والدین در خانواده

 

مقدمه:

هیچ بستری از نظر قدرت استحکام، دایره، نفوذ، گستره تأثیر و قابلیت شکل‌دهی توان برابری با خانواده را ندارد. پیوندهای خانوادگی در هیچ جای دیگر سابقه ندارد و منحصر به فرد است. وابستگی به والدین، خواهران و برادران معمولاً مادام‌العمر است. از موضوعاتی که همواره در عرصه کارکردهای درونی و برونی خانواده مد نظر علمای تعلیم و تربیت و مشاوران خانواده بوده است؛ موضوع مدیریت در خانواده می‌باشد. این موضوع، علیرغم اهمیت وافری که در نحوه عملکرد خانواده دارد. چندان از نظر علمی مدنظر قرار نگرفته است. به عبارت دیگر تحقیقات و فعالیتهای علمی مربوط به خانواده، کمتر بر نحوه مدیریت درون و برون خانواده تمرکز داشته است.

یکی از موارد اختلاف برانگیز در روابط خانوادگی، نحوه مدیریت در خانه توسط عاملانِ اصلی تعلیم و تربیت یعنی والدین می‌باشد. در این میان نقش پدر به عنوان مدیر اصلی و نقش مادر به عنوان مدیر میانی و یا مدیر درون خانواده و اتخاذ روش‌ها و تدابیری که خانواده را در جهت اهداف متعالی خود به پیش ببرد، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در سراسر این کتاب سعی بر این بوده است که روش‌های نادرست مدیریتی در فضای خانواده، معرفی و نسبت به عوارض و عواقب آن هشدارهای لازم داده شود. همچنین در راستای برخورد مناسب و شیوه مدیریتی دیگر معرفی و مورد تأکید قرار گرفته است. در کتاب حاضر سعی بر این است که تعدادی روشهای نادرست مدیریت در خانواده معرفی و در انتهای هر مورد با ذکر شیوه‌های مواجهه مطلوب، پیشنهادهای علمی ارائه گردد.