بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب فرهنگنامه انقلاب اسلامی

چاپ کتاب فرهنگنامه انقلاب اسلامی


چاپ کتاب فرهنگنامه انقلاب اسلامی

 

کتاب "فرهنگنامه انقلاب اسلامی ایران" تاليف دکتر محمد حسین اسماعیلی سنگری ،عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان ،گروه علوم سیاسی توسط انتشارات آرمانديس منتشر شد .

 

اين كتاب واژگان سياسي مربوط به انقلاب اسلامي ايران را توضيح مي دهد. مخاطب این کتاب در مرتبه اول دانشجویان دانشگاههای ایران و دانش پژوهان مسائل انقلاب و ایران است و برای آنان مفید و کاربردی است. حاوی توضیحات اساسی و لازم و به دور از شرح مفصل و مبسوط است. سعی شده از آوردن کلام و شرح امور فرعی و خسته کننده اجتناب شود. کلید واژگانی که در زندگی علمی و اجتماعی هر اهل اندیشه و مطالعه‌ای در ایران در خور وضوح و تبیین است انتخاب گردیده است. موضوع آن با گرایش به علوم اجتماعی و علوم سیاسی که متمرکز و مرتبط به ایران و انقلاب است تنظیم گردیده و برای آن دسته افرادی که عمیق و علمی در جهت ایضاح مفاهیم تلاش و جستجو می‌کنند و آنچنان سطحی نیستند سودمند بوده و لازم به نظر می‌آید.

 

این کلید واژگان در چهار زبان: فارسی، فرانسه، عربی و انگلیسی؛ گردآوری شده و زحمت زیادی برای آن مبذول گردیده است. چه بسیار اتفاق می‌افتد که به دلیل تواتر کاربرد کلمات و کاربرد و شنیدن زیاد و رسانه‌ای واژه‌ای؛ این تصور در انسان ایجاد می‌شود که مفهوم و معنای آنها را بدرستی می‌داند، پس به راحتی از کنار واژگان کلیدی می‌گذرد؛ کافی است فردی مثل برادر یا دوست یا و... از او در مورد معنا و مفهوم و کاربرد آن واژه پرسش کند و توضیح بخواهد. در آن زمان خواهد دانست که اطلاعات وی اندک و غیر تخصصی و احیاناً غلط است. این در حالی است که تعدادی از این کلید واژگاه‌ها یا به زبان خارجی و عمدتاً انگلیسی یا فرانسه یا عربی و... بکار رفته‌اند. مثلاً وقتی از معنی: اریستوکراسی یا اپوزیسیون یا الیناسیون یا پوپولیسم یابورژوازی یا پلورالیسم و.. سؤال کنند یا از معنا و کاربرد کلماتی همچون: مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، جامعه صنعتی، اتحادیه عرب، اکثریت مطلق و نسبی، پایگاه طبقاتی، تحت الحمایگی، اندیشه سیاسی، بیانیه الجزایر، جنگ سرد و...  و بسیاری کلمات دیگر از ما پرسیده شود، همه و همه نمونه‌های و مثال‌های کلید واژگانی است که چه بسا تصور می‌کنیم می‌دانیم اما به درستی نمی‌دانیم. این جهل مرکب در زمانی که آن واژگان، فارسی باشند احتمال وقوع بیشتری به خود می‌گیرند.

 

هدف اولیه نگارنده کاهش این نقیصه در جامعه دانشگاهی است. از سوی دیگر، نگارنده حدود بیست سال همراه چند نسل از دانشگاهیان و دانشجویان که آمدند و دوره‌های چهار ساله کارشناسی را سپری کردند و رفتند، بوده و هست؛ اما با گذر از هر دوره و جدید شدن دانشجويان مشاهده مي كند دانشجويان جديد و جديد تر فاصله مفهومي و معنايي بيشتري با  واژگان کلیدی انقلاب و ایران دارند. پاسخ گفتن به این نیاز جهت پرکردن نسبی و در حد توان، هدف دیگر تقریر این کتاب بوده است.

 

این کتاب برای عموم ایرانیان که می‌خواهند سطح علمی خود را افزایش دهند مفید است. برای عموم کسانی که با واژگان تازه و کلماتی جدید در کتب و رسانه‌ها و یا در مطبوعات و در ارتباط اجتماعی خود با دیگران برخورد می‌کنند یا می‌شنوند یا می‌خوانند؛ اما نمی‌دانند. آنان که مفهوم و معنای اصطلاحی و کاربردی بسیاری از واژگان کلیدی سیاسی و اجتماعی مرتبط به ایران و دوره‌ی انقلاب را جستجو می‌کنند و می‌خواهند بدانند.

 

البته واقع امر این است که دست مایه تهیه این کتاب پس از پایان جنگ ایران - عراق ایجاد گردید و از آن زمان واژگان کاربردی جدا و کم کم تکمیل گردید. برگردان کلید واژگان انقلاب و ایران به سه زبان دیگر نیز کاری جدید و جذاب بوده و مخاطبان بیشتری را راضی و خرسند خواهد ساخت.

 

مزیت بزرگ این کتاب اینست که عامل تشویق دانش پژوهان و دانشجویان خواهد شد تا به دو یا سه زبانه بودن قناعت نورزند و پتانسیل علمی و مهارتی خود را بیش از پیش ارتقاء بخشند و الگوی راستین پیشینیان مؤمن و پاک نهاد باشند.