بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب متفکران اجتماعی معاصر

چاپ کتاب متفکران اجتماعی معاصر


چاپ کتاب متفکران اجتماعی معاصر

 

کتاب متفکران اجتماعی معاصر تحرير دکتر مازیار جفرودی توسط نشر مرکز به چاپ رسید.

کتاب مذکور شامل  فهرست‌های زیر می‌باشد:

 

مقدمه دکتر بهزاد برکت

مقدمه‌ی مؤلف

فریدریش نیچه، فیلسوف آیندگان

ماکس وبر، اندیشمند تمدن مدرن

گئورگ زیمل، فیلسوف زندگی معاصر

کارل مانهایم، در جست و جوی جای آدمی در جهان

نوربرت الیاس،درباره‌ی فرآیند تمدن

والتر بنیامین، زبان‌شناسی و اصالت زبان

میشل فوکو، رهرویی تنها در جست و جوی حقیقت خویش

پیر بوردیو و نظریه‌ی شناخت عملگرایانه

                       

 

مقدمه‌ی مؤلف

کتابی که در دست دارید محصول تدریس من در رشته‌ی علوم اجتماعی دانشگاه گیلان است. این کتاب درباره‌ی آثار برخی از متفکران اجتماعی معاصر نوشته شده و قدری متفاوت با کتاب‌های متعارف در این خصوص است.

در این اثر متفکران اجتماعی بر مبنای یک نظم صوری و قالبی بازنمایی نشده، بلکه بنا به جنبه‌هایی که به نظرم اهمیت داشته و برای دانشجویان و مخاطبان جذاب دانسته‌ام معرفی شده‌اند. تلاش من در وهله‌ی نخست تعبیر و تفسیر و داوری آثار این متفکران نبوده، بلکه کوششی جهت بیان و تبیین افکارشان بوده است. بنابراین ارائه‌ی جنبه‌های تطبیقی میان نظریه‌های مورد بحث را با این نیت سازگار ندانستم.

به نظر من در ادبیات کنونی درباره‌ی متفکران اجتماعی عموماً با بررسی‌های تطبیقی و پارادایم‌سازی، مرزهایی مصنوعی میان اندیشمندان ایجاد کرده‌اند؛ لذا تلاش کرده‌ام جنبه‌ی منحصر به فرد کارم نگاهی مشاهده گرانه باشد و از این مرزبندی‌ها بپرهیزم. انگیزه‌ی من آن بوده که خواننده در پی خواندن کتاب حاضر احساس نکند که اکنون همه چیز را درباره‌ی متفکر مزبور می‌داند، بلکه به مطالعه‌ی اصل آثار او علاقه‌مند شود.

اینکه در این کتاب هشت متفکر به خصوص معرفی شده‌اند صرفاً بخاطر علاقه‌ی مؤلف و تقاضای دانشجویان کلاس‌های مربوطه بوده است. به علاوه این اثر آغاز پروژه‌ای بزرگ‌تر است که قدم به قدم دیگر متفکران اجتماعی معاصر را نیز معرفی خواهد کرد. اما شاید ریسمان سرخی که این هشت متفکر را به هم پیوند دهد، جست و جویی‌ست که همه‌ی آن‌ها جهت یافتن جای حود و آدمی در جهانی مبذول داشته‌اند، که در فرآیند مدرنیته دستخوش تزلزلی عمیق شده است. تلاش فکری همه‌ی این متفکران با انگیزه‌ی فردی قدرتمندی جهت شناخت خود و جامعه ی خود توأم و جزئی از کوشش اصیل آن‌ها در راه رهایی فردی و اجتماعی‌شان بوده است.