بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب مختارات من النصوص الثقافية باللغة العربية

چاپ کتاب مختارات من النصوص الثقافية باللغة العربية


چاپ کتاب مختارات من النصوص الثقافية باللغة العربية

 

 

کتاب مختارات من النصوص الثقافية باللغة العربية (گزيده متون فرهنگی به زبان عربي) تحریر دکتر بهرام امانی چاکل عضو هيات علمی دانشگاه زنجان و دکتر سيد اسماعيل حسينی اجدادنياکي عضو هیات علمی گروه زبان عرب دانشگاه گیلان توسط انتشارات سمت به چاپ رسید.

این کتاب درسی  دانشگاهی به زبان عربی تألیف شده و برای درس «قرائت متون عربی» رشته «تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی» تألیف شده است .  ویراستاری علمی این کتاب را نیز سرکار خانم دکتر رخشنده نیا عضو هيات علمی گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان  برعهده داشتند.

 

 

هدف نگارش:

فرهنگ، مقوله بسيار گسترده ای است که آشنايی با آن نيازمند شناخت متون گسترده و فراوانی است که مجموعه فرهنگ را در حوزه های مختلف در بر گرفته است.

مجموعه حاضر گزيده ای از متون ادبی منثور و منظوم زبان عربی از دوره های نخستين اسلامی تا عصر حاضر است که تلاش دارد ضمن آشنا سازی دانشجويان و دانش پژوهان با سبک، محتوا و رايج ترين قالبهای نوشتاری دوره های گوناگون ، آنها را از مفاهيم مختلف رايج در فرهنگ اسلامی آگاه سازد.

از آنجا که قلمرو متون فرهنگی عربی بسيار گسترده بوده و در محدوده مکانی و زمانی وسيع قرار می گيرد، گزينش متونی که بتواند همه اين قلمرو را پوشش دهد کاری بس دشوار است؛با اين حال در اين کتاب تلاش شده است مشهورترين متون در موضوعات گوناگون فرهنگی از دوره های مختلف اسلامی انتخاب شود تا بتواند دورنمايی از انديشه ها و افکار اين ادوار را به مخاطبانش عرضه کند.

رويکرد درسی وآموزشی کتاب ، باعث شده که توضيح واژگان و فراهم سازی تمرينها با اهداف خاصی به منظور افزايش فراگيری دامنه کلمات مخاطبان به دو زبان عربی و فارسی انجام پذيرد.طراحی تمرينها در اشکال گوناگون با هدف سنجش و آموزش در حرکت گذاري، فهم قرائت درست متن، تثبيت يادگيری و...به صورت متنوع طراحی شده است و تحقق اهداف هردرس باعنايت به حل تمرينهای آن ممکن خواهد بود.

رويکرد ديگری که در اين مجموعه مورد توجه قرار گرفته اين است که عمده متون و مضامين انتخاب شده در متن اصلی و تمرينها از حوزه های گوناگون و موضوعات متنوع بوده؛ به گونه ای که فضای بحث و تحقيق را فراهم می سازدو اين امکان را به مدرس می دهد تا ضمن تنوع بخشی به کلاس ، مسائل را شکافته و مخاطب را به مباحثه بکشاند. اين متون که در دو دسته متون قديم و جديد و در دو قالب نظم و نثر انتخاب شده، اين امکان را فراهم می سازد که مخاطب با سبکهای نوشتاری قديم و جديد در متون ادبی و غير ادبی عربی آشنا گردد.

ترتيب تاريخي، ملاک قرار گرفتن متون نظم ونثر در کتاب بوده است و با توجه به اهميت والای قرآن کريم و نهج البلاغه،دروس آغازين، مربوط به تفسير قرآن کريم و کلام اميرمومنان علي(ع) است.