بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب معادل های فارسی ـ روسی در سیستم افعال حرکتی پایه

چاپ کتاب معادل های فارسی ـ روسی در سیستم افعال حرکتی پایه


چاپ کتاب معادل های فارسی ـ روسی در سیستم افعال حرکتی پایه

کتاب "معادل های فارسی ـ روسی در سیستم افعال حرکتی پایه " توسط دکتر شهرام نباتی عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با مشاوره دو نفر از پروفسورهای بلاروسی به نامهای زینائیدا آندرِیِوْ نا خاریتونچیک  و لاریسا آلکساندرُوْنا تاراسِویچ در کشور بلاروس به چاپ رسید. این کتاب حاوی نتایج تحقیقات تطبیقی در خصوص معنی افعال حرکتی بدون پیشوند در زبانهای روسی و فارسی می باشد. نتایج بدست آمده ویِژگیهای عمومی و ویژه حرکت جهت دار در مکان و دشواری معادل ها برای فعل های تطبیق شده را در معانی فعلی آنها در زبانهای روسی و فارسی آشکار می سازد.  این کتاب برای طیف وسیعی از زبانشناسانی که در حوزه زبانشناسی تئوری، تطبیقی، معناشناسی و واژه سازی فعالیت می کنند و هچنین برای دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف منجمله مقاطع ارشد و دکترای رشته های زبانشناسی و زبان روسی کاربرد دارد.

در بخش اول این کتاب،‌ افعال حرکتی بدون پیشوند روسی بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

در بخش دوم کتاب،  افعال حرکتی در زبان فارسی مورد بررسی قرار می گیرند.

و در نهایت افعال حرکتی روسی و فارسی با همدیگر تطبیق داده می شوند و شباهت ها و تفاوتهای آنها بررسی می شوند.

مطالعه این کتاب به دانشجویان کارشناسی. کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان روسی توصیه می شود.