بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب نگارش تحقيق علمی

چاپ کتاب نگارش تحقيق علمی


چاپ کتاب نگارش تحقيق علمی

 

کتاب نگارش تحقيق علمی تحریر دکتر محمد دوستار و دکتر محسن اکبري از اعضای هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان توسط انتشارات دهسرا به چاپ رسید.

کتاب مذکور شامل چهار بخش و پنج فصل تحت عناوین زیر می‌باشد:

1 - بخش اول:طرح تحقيق

2 - بخش دوم:پايان نامه

3 - بخش سوم: مقاله نويسي

4 - بخش چهارم:جلسه دفاعيه

5 - فصل اول: کليات تحقيق

6 - فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق

7 - فصل سوم:روش شناسی تحقيق

8 - فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

9 - فصل پنجم:نتيجه گيري

 

 

 

هدف نگارش:

يکی از نيازهای مهم پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تکميلي، آشنايی آنها با فرآيند پژوهش است که بتوانند از طريق آن پژوهش علمی را انجام دهند. در خصوص شيوه پايان نامه يا رساله نويسی در قالب روش تحقيق ، کتابهای زيادی نوشته شده است و درهر کدام از آنها سعی گرديده که مبنای پژوهشهای علمی تشريح گردد.

در طی چندين سال تدريس در مقاطع تحصيلات تکميلی و شرکت در هسته های پژوهشی سازمان ها متوجه شديم که از ضعف های عمومی دانشجويان و پژوهشگران ، عدم آشنايی با درس روش تحقيق و فرآيند پژوهش علمی برای تنظيم گزارش پژوهشی و حتی مقاله نويسی است. کتاب نگارش علمی تحقيق برای رفع همين مشکلات دانشجويان نوشته شده است.

از ويژگيهای اين کتاب تشريح کامل طرح تحقيق، پايان نامه ، برگزاری جلسه دفاع و مقاله نويسی به زبان ساده است که معمولا همه پژوهشگران و دانشجويان در انجام تحقيق به آن نياز دارند. اين کتاب در چهار بخش (طرح تحقيق،پايان نامه ،جلسه دفاعيه،و مقاله نويسي)تنظيم شده و درآغاز هر بخش، اهداف رفتاری مورد انتظار آورده شده. در پايان کتاب همچنين برای علاقه مندان که تمايل به مطالعه بيشتر در حوزه روش تحقيق دارند،منابع برای مطالعه بيشتر به زبان فارسی و لاتين آورده شده است