بستن
FA EN AR RU FR

چهاردهمين شماره فصلنامه علمی پژوهشی (ادب پژوهي) منتشر شد.

چهاردهمين شماره فصلنامه علمی پژوهشی (ادب پژوهي) منتشر شد.


چهاردهمين شماره فصلنامه علمی پژوهشی (ادب پژوهي) منتشر شد.

   

 اين فصلنامه تخصصی زبان و ادبيات فارسی بوده وحاصل فعاليت مشترک دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان و انجمن علمی زبان و ادبيات فارسی ميباشد.

براساس گزارش هفتمين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 15 مردادماه 1390 ، فصلنامه ادب پژوهی در بين 666 نشريه - علمی پژوهشی و علمی - ترويجی فارسی زبان که در پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمايه شده اند، از نظر ضريب تاثير در رتبه نخست قرار گرفت.

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه عبارتند از:

•1-      روايت شناسی داستان بوم و زاغ در کليله ودمنه ( دکتر عليرضا نبی لو)

•2-      فرايندفرديت در شاهنامه با تکيه بر شخصيت رستم ( دکتر علی تسليمی و سيد مجتبی مير ميران)

•3-      بررسی معانی حروف اضافه مکانی فرهنگ سخن بر اساس معنی شناسی شناختي ( دکتر محمد راسخ مهند)

•4-      تحليل تطبيقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک(ميلاد شمعی و مينو بيطرفان)

•5-      افعال معين و نمايش نمود در زبان فارسي(دکتر مهرداد نغزگوی کهن)

•6-      ساخت بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح (رضا خبازها)

•7-      نگاهی به تصحيح فيه مافيه بر اساس نسخه قونيه(دکتر بهمن نزهت)

 

 

مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينتر نتی مجله به نشانی http://Research.guilan.ac.ir/adabموجود است.

همچنين اين نشريه در مراکز اطلاع رسانی زير نمايه می شود.

   مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فنآوري   http://www.srlst.com/

    بانک اطلاعات علمی کشور : WWW.sid.ir

     بانک اطلاعات نشريات کشور : WWW.magiran.com

      پايگاه استنادی علوم جهان اسلام‌ : WWW.ISC.gov.ir