بستن
FA EN AR RU FR

چهارمین همایش نقد ادبی در دانشگاه گیلان برگزار شد.

چهارمین همایش نقد ادبی در دانشگاه گیلان برگزار شد.


چهارمین همایش نقد ادبی در دانشگاه گیلان برگزار شد.

برگزاری چهارمین همایش نقد ادبی 16 و 17 اردیبهشت 1394 انجمن نقد ادبی ایران هرساله با همکاری دانشگاه­ها و نهادهای علمی-پژوهشی کشور سلسله همایش­های نقد ادبی را برگزار می­کند. به همین منظور تاکنون سه همایش پیاپی در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد که با استقبال بسیار خوب دانشجویان و استادان دانشگاه­ها مواجه شد. هیات محترم موسس انجمن مقرر کرد که چهارمین همایش در دانشگاه گیلان برگزارشود. پس از رایزنی­های اولیه، قرارشد که محورهای همایش حول محورِ اصلی «گفتمان­شناسیِ نقد ادبی» باشد که عملاً فضاهای متنوع وگسترده­ای را برای بررسی­های انتقادی می­گشاید و به بازشناسیِ جریان نقد ادبی و موقعیت تاریخی ،فرهنگی وسیاسی آن درایران می پردازد .ازاین رو برای این هدف راهبردی، محورهای تفصیلی و کمیتة علمی مناسب با آن، طراحی شد. پس از فراخوان بیش ازصد مقاله به دبیرخانة همایش رسیدکه پس ازداوری برمبنای معیارهایی چون سنخیت با رویکرد همایش، نوآوری، طرح مسأله، حل مسأله و واکاوی و واسازیِ قالب­واره­های نقد و نظریة ادبی، تعدادی ازمقالات برگزیده شد. طبعاً همة این مقالات وافی به مقصد و مقصود همایش نیستند؛ چنان­که ازنظر ارزش­های علمی وتحقیقاتی در یک سطح قرار نمی­گیرند. بیش از نیمی از مقالات دریافت­شده؛ از طرف کمیته علمی همایش پذیرفته و در مجموعه چکیده مقالات چاپ شد و مجموعةکامل مقالات بعد از رعایت و اجراء نکات فنی و ویرایشی به صورت چاپی خدمت محققان گرامی قرارخواهدگرفت. البته مقالات برتر که حائز شرایط مقالات علمی-پژوهشی باشند در مجلات نقد ادبی و ادب پژوهی چاپ خواهندشد. این همایش در روزهای چهارشنبه وپنجشنبه اردیبهشت(16 و 17) سال 1394 زیر نظر انجمن نقد ادبی وبا همکاری مرکز تحقیقات زبان وادبیات فارسی در دانشگاه گیلان(دانشکده علوم انسانی) برگزار شد و با استقبال بسیار خوب مواجه شد. حدود سی مقاله همزمان در سه پنل درمحورهای مختلف نقد ونظریه ادبی و گفتمان­شناسی نقد درایران به صورت سخنرانی ارئه شد. جدای از حضور استادان و دانشجویان دانشگاه­های سراسر کشور، منتقدان ومولفان و معلمان نیز دراین سخنرانی ها حضور داشتند. در کنار سخنرانی­ها میزگردی با حضور اعضای انجمن نقد برگزارشد که به مرور و جمع بندی مباحث و بررسی نقاط قوت وضعف مقالات و موضوعات پرداخت. ضمن قرائت بیانیه انجمن، مقرر شد که همایش پنجم در دانشگاه ایلام برگزار شود. همچنین در روز هفدهم اردیبهشت کارگاه «نشانه-معناشناسی با رویکرد تحلیل گفتمان» از طرف آقای دکتر حمیدرضا شعیری-استادمحترم دانشگاه تربیت مدرس- به بهترین شکل ارائه شد که با استقبال استادان ودانشجویان رو به روشد. جدای از حمایت­های مستمرانجمن علمی نقد ادبی ایران و مرکزتحقیقات زبان وادبیات فارسی (دانشگاه تربیت مدرس)، ریاست محترم دانشگاه گیلان جناب آقای دکتر رضی واعضای محترم گروه صمیمانه و مشفقانه یاری رسان همایش بودند. همچنین باید سپاسگزار حمایت­های ریاست محترم ادارة فرهنگ وارشاداسلامی استان گیلان آقای دکتر فاضلی، ریاست محترم حوزة هنری گیلان آقای قاسمی، معاونت محترم استانداری گیلان،ریاست محترم بانک تجارت رشت، ریاست ومعاونان محترم دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه گیلان و مدیران و اعضای اجرایی همایش باشیم.9498IMG_4431_1