بستن
FA EN AR RU FR

چهل وششمين و آخرين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشگاه گيلان

چهل وششمين و آخرين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشگاه گيلان


چهل وششمين و آخرين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشگاه گيلان

 

چهل وششمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) همزمان با هفت شهرستان بزرگ کشور (اصفهان ، بابل،تبريز،تهران،شيراز،کرمان و مشهد)در ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 21/12/88 در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزار شد .

در اين آزمون تعداد 141 نفر داوطلب(67داوطلب مرد74داوطلب زن)  شرکت داشتند .داوطلبان در طول آزمون به 141 سوال در چهار بخش سوال تشريحی نوشتاری ، ساختار ونوشتار زبانی ، خواندان و درک مطلب ،درک مطلب شفاهی پاسخ دادند .
شایان ذکر است متن  هريک از سوالات  شفاهی از طريق بلند گو پخش شد و زمان آزمون 150 دقيقه می باشد .
لازم به ذکر است چهل هفتمين دوره آزمون توليمو در ارديبهشت سال 89 برگزار خواهد شد.