بستن
FA EN AR RU FR

چهل وپنجمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزارشد

چهل وپنجمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزارشد


چهل وپنجمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزارشد

باسمه تعالي

 

 

چهل وپنجمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) همزمان با هفت شهرستان بزرگ کشور (اصفهان ، بابل،تبريز،تهران،شيراز،کرمان و مشهد)در ساعت 9 صبح  روز جمعه مورخ 16/11/88 در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزار  شد .

تعداد داوطلبان  اين آزمون جمعاٌ 90 نفر ( 56 داوطلب مردو 34 داوطلب زن ) بوده اند.

در اين آزمون داوطلبان شرکت کننده جمعاٌ به 141 سوال در چهار بخش 1- سوال تشريحی نوشتاري2- ساختار ونوشتار زباني3- خواندان و درک مطلب4- درک مطلب شفاهی که متن  هريک از سوالات از طريق بلند گو پخش شد ، در مجموع زمان 150 دقيقه پاسخ  دادند.

لازم به ذکر است آخرين  ( چهل وششمين )دوره برگزاری اين آزمون روز جمعه مورخ 21/12/88 ميباشد.