بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه آشنایی با نحوه تاسیس و ثبت شرکت ها

کارگاه آشنایی با نحوه تاسیس و ثبت شرکت ها


کارگاه آشنایی با نحوه تاسیس و ثبت شرکت ها

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان" آشنایی با نحوه تاسیس و ثبت شرکت ها" در روز سه شنبه مورخ 13 تیر از ساعت 9 الی 12 در تارلار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی نموده است. حضور دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده در کارگاه مذکور موجب امتنان خواهد بود.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی