بستن
FA EN AR RU FR

کسب رتبه تک رقمی دو نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در آزمون سراسری 94

کسب رتبه تک رقمی دو نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در آزمون سراسری 94


کسب رتبه تک رقمی دو نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در آزمون سراسری 94

خانم منیره طلیعه بخش دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی موفق شدند در آزمون سراسری دکترای سال 1394 در رشته ی زبان و ادبیات فارسی  رتبه هفتم و آقای مختار رحیمی دانشجوی رشته علوم سیاسی درآزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1394 موفق شدند رتبه اول را کسب کردند.

از درگاه خداوند منان برای این عزیزان توفیق روز افزون در عرصه علم و دانش آرزومندیم.