بستن
FA EN AR RU FR

کسب رتبه دوم بخش بزرگسالان در ششمين جشنواره بين المللی فارابی توسط عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان

کسب رتبه دوم بخش بزرگسالان در ششمين جشنواره بين المللی فارابی توسط عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان


کسب رتبه دوم بخش بزرگسالان در ششمين جشنواره بين المللی فارابی توسط عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان

 

 

مراسم معرفی و تجليل از برگزيدگان داخلی و خارجی ششمين جشنواره بين المللی فارابي؛ ويژه تحقيقات علوم انسانی و اسلامی با حضور آقای دکتر محمود احمدی نژاد رييس جمهور وآقای دکتر کامران وزير علوم تحقيقات و فناوری در روز شنبه مورخ 6/8/91 به کار خود خاتمه داد. دراين دوره از جشنواره حدود سه هزار اثر پژوهشی مورد ارزيابی قرارگرفت. آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره توسط 900 داور مستقل ارزيابی شدند. پس از ارزيابی آثار، در نهايت 35 طرح برگزيده شدند و 9 شخصيت حقوقی و حقيقی تاثيرگذار در حوزه تحقيقات علوم انسانی و اسلامی نيز در جمع برترين ها قرار گرفتن.

اثر پژوهشی خانم دکترمريم دانای طوس عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان تحت عنوان " تبيين اهداف و مؤلفه های آموزش مهارتهای ادراکی و توليدی زبان در برنامه درسی زبان ملي"  رتبه دوم گروه علمی علوم تربيتي، روانشناسي، علوم رفتاری و تربيت بدنی بخش بزرگسالان ششمين جشنواره بين المللی فارابی به خود اختصاص داد.

 

اطلاعات بيشتر