بستن
FA EN AR RU FR

کسب رتبه ی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 2 کشور

کسب رتبه ی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 2 کشور


کسب رتبه ی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 2 کشور

کسب رتبه ی اول تا پنجم دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در المپیاد

غیر متمرکز سال 1397 منطقه 2 کشور

سپیده اصلاحی        رشته زبان و ادبیات فارسی   رتبه اول

سعدی ابراهیم زاده     رشته حقوق                    رتبه دوم

سیده زهرا ابوالقاسمی رشته الهیات                  رتبه دوم

فاطمه شعبان زاده       رشته روانشناسی           رتبه دوم

فاطمه قائی               رشته الهیات                   رتبه سوم

عارفه حمیده مقدم      رشته روانشناسی           رتبه سوم

پیام واحدی               رشته جغرافیا                  رتبه چهارم

فاطمه پیراسته            رشته الهیات                 رتبه پنجم

ضمن تبریک به دانشجویان نامبرده توفیق مداومتان را در گام های بزرگ و کسب افتخارات ماندگار برای میهن اسلامی مان را از خداوند منان آرزومندیم .

 

منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 2 به مركزيت دانشگاه مازندران

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی