بستن
FA EN AR RU FR

کسب مقام اول انجمن علمی گروه علوم اجتماعی در اولین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه علامه طباطبایی

کسب مقام اول انجمن علمی گروه علوم اجتماعی در اولین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه علامه طباطبایی


کسب مقام اول انجمن علمی گروه علوم اجتماعی در اولین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه علامه طباطبایی

اختتامیه اولین جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی با حضور دکتر ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ، مدیران ارشد وزارت علوم و جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه های کشور، 14 آذر ماه 95 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

در این جشنواره انجمن علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در بخش نقد با موضوع " بررسی و نقد پژوهش های اجتماعی " مقام اول در سطح کشوری و برنده تندیس جشنواره و در مناظره اساتید نیز با موضوع " دانشگاه و سیاست تجاری سازی " مقام سوم را بدست آورد.ضمن تبریک به مسئولان و مدیر محترم گروه، از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون در عرصه علمی داریم.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی