بستن
FA EN AR RU FR

گروه ادبیات عرب

گروه ادبیات عرب


گروه ادبیات عرب

        1 - آقای دکتراسماعیل‌حسینی اجداد 4085 2 – آقای دکتر فرهاد رجبی4083 3 – آقای دکتر محمد رضا هاشملو 4083 4 – خانم دکتر اکرم روشنفکر 4085 5 – خانم دکتر اکرم رخشنده‌نیا 4085 6 - آقای دکتر هادی شعبانی 4085 7 – آقای دکترامید جهانبخت لیلی