بستن
FA EN AR RU FR

گروه حقوق

گروه حقوق


گروه حقوق

        1 - آقای دکتر حسین آقابابایی 4088 2 – آقای رضا پرستش 4022 3 – آقای دکتر حسن شاه‌ملک‌پور 4022 4 – آقای دکترعبادا... رستمی 4022 5 – آقای دکتر مجتبی جانی‌پور 4022 6 – آقای دکتر سید محمد اسدی‌نژاد 4088 7 - آقای دکتر عیسی مقدم 4088 8 - آقای دکتر اکبر ایمانپور 4089 9 - آقای عباس سلمانپور 4089 10 - آقای دکترمحمدرضانظری‌نژاد4089 11- آقای دکتر رضا مقصودی 4089 12- خانم مهین سبحانی 4022