بستن
FA EN AR RU FR

گروه زبان روسی

گروه زبان روسی


گروه زبان روسی

        1 – آقای آرش گل‌اندام 4084 2 - خانم شهناز محمدزاده 4084 3 – خانم دکتر سوئینچ مهدیخانلی 4084 4 – خانم دکتر لیلا خانجانی  4077 و 4084 5 - آقای دکتر شهرام نباتی4084 7 - خانم دکتر منیژه امیری 4084