بستن
FA EN AR RU FR

گزارش برنامه های هفته پژوهش 94 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گزارش برنامه های هفته پژوهش 94 دانشکده ادبیات و علوم انسانی


گزارش برنامه های هفته پژوهش 94 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مراسم هفته پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 94 با حضور پژوهشگران، استادان و دانشجویان دانشکده در روز چهارشنبه 18 آذر با میزگرد «امکان یا امتناع علوم انسانی اسلامی با تأکید بر جامعه شناسی» توسط گروه علوم اجتماعی با دعوت از آقایان دکتر حسن محدثی (استاد دانشگاه، پژوهشگر و جامعه شناس دین) ، دکتر حمید پارسانیا (استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تالار حکمت آغاز شد. در روز دوشنبه 23 آذر ارائه مقالات دانشجویی در حدود 100 عنوان مقاله به صورت سخنرانی و پوستر از گروه های آموزشی دانشکده در سالن¬های سه گانه تالار حکمت از ساعت 9 تا 17 صورت گرفت. در روز سه شنبه 24 آذر کارگاه ها و میزگردهایی به شرح زیر برگزار شد: کارگاه «کاربرد تحلیل شبکه¬ در علوم انسانی» آقای دکتر حسام از گروه جغرافیا کارگاه «زبان شناسی و مطالعات زبانی» خانم دکتر دانای طوس و آقایان دکتر صراحی و دکتر شعبانی از گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سخنرانی علمی «علل و آثار اقتصادی کاهش رشد جمعیت» توسط آقای دکتر میرعسگری از گروه مدیریت سخنرانی «نقد و بررسی پژوهش¬های اجتماعی در ایران» توسط گروه علوم اجتماعی با دعوت از جناب آقای دکتر تقی آزاد ارمکی (استاد دانشگاه، پژوهشگر و عضو انجمن جامعه شناسی ایران) همچنین در روز سه شنبه ساعت 15 مراسم اختتامیه هفته پژوهش 94 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با تلاوتی چند از قرآن کریم توسط جناب آقای دکتر شکرگزار عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا آغاز شد. سپس ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر رستمی در مورد جایگاه و اهمیت پژوهش در دانشگاه و جامعه سخنرانی نمودند. در ادامه معاونت پژوهشی محترم دانشکده جناب آقای دکتر یاسوری به ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشی دانشکده در سال 93 و جایگاه دانشکده در دانشگاه و گروه های آموزشی و مقایسه آن با عملکرد پژوهشی سالهای 91 و 92 پرداختند. در ادامه از پژوهشگران برتر در سه حوزه تقدیر به عمل آمد: اعضای محترم هیأت علمی که به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده در سال 93 انتخاب شدند، همچنین از دانشجویان پژوهشگر برتر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر انجام شد. انتخاب و تقدیر از مقاله برتر دانشجویی از گروه¬های آموزشی دانشکده برای ارائه مقالات به صورت سخنرانی صورت پذیرفت. برای اولین بار در دانشگاه، پژوهشگر برتر در حوزه کارشناسان دانشکده انتخاب و از ایشان تقدیر شد. جشنواره ایده نو در حوزه علوم انسانی و تقدیر از ایده پرداز برتر دانشکده انجام گرفت. بروشوری از معرفی کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده تهیه شده در معاونت پژوهشی دانشکده در میان حضار محترم پخش شد. جلسه اختتامیه هفته پژوهش و فناوری دانشکده در سال 94 با پذیرایی خاتمه یافت.