برکزاری دومین دوره "جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآنی"

11 12 2023
کد خبر : 8090492
تعداد بازدید : 12511

برکزاری دومین دوره "جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآنی"

برکزاری دومین دوره "جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآنی"


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب