ترجمه کتاب «بازاندیشی اقتصاد سیاسی بین الملل» توسط دکتر سجاد بهرامی مقدم استادیار روابط بین الملل و رضا ریحانی کلاچاهی دانشجوی دکتری روابط بین الملل گروه علوم سیاسی

16 12 2023
کد خبر : 8251237
تعداد بازدید : 10897

ترجمه کتاب «بازاندیشی اقتصاد سیاسی بین الملل» توسط دکتر سجاد بهرامی مقدم استادیار روابط بین الملل و رضا ریحانی کلاچاهی دانشجوی دکتری روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان منتشر شد.

نویسنده کتاب «بازاندیشی اقتصاد سیاسی بین الملل»، بنجامین جی کوهن، استاد اقتصاد سیاسی بین المللی دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا  است که در کنار سوزان استرنج، رابرت گیلپین، رابرت کوهن و جوزوف نای از پیشگامان تاسیس رشته اقتصاد سیاسی بین الملل در دهه 1970 میلادی است. کوهن که خود از پیشگامان تاسیس رشته اقتصاد سیاسی بین الملل است پس از پنج دهه فعالیت علمی در این زمینه، در این کتاب به شکل گیری رشته دانشگاهی اقتصاد سیاسی بین الملل، مکاتب، موضوعات و دستور کارها و آسیب شناسی  و چالش های این رشته در مقیاس جهانی پرداخته است. از دیگر آثار برجسته بنجامین کوهن، کتاب «اقتصاد سیاسی بین الملل: تاریخ اندیشه» است که پیشتر ترجمه فارسی آن توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است.  ترجمه کتاب اخیر او «بازاندیشی اقتصاد سیاسی بین الملل»، در شش فصل و 240 صفحه، به تازگی توسط انتشارات دانشگاه خوارزمی منتشر گردیده است. ​​​​​​​


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب