بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

اطلاعيه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت


اطلاعيه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

 

قابل توجه کارکنان رسمی دانشکد ه:

آندسته از کارکنانی که تمايل به بازنشستگی پيش از موعد را دارند می توانند حداکثر تا تاريخ 14/7/88 درخواست خود را به اداره کارگزينی و رفاه دانشگاه ارائه نمايند .

لازم به ذکر است شرايط درخواست برای کارکنان مرد بالاي  25 سال   وبرای کارکنان زن بالا ی 20 سال سابقه کاری می باشد .