بستن
FA EN AR RU FR

انتشار نهميمن شماره فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي «ادب پژوهي»

انتشار نهميمن شماره فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي «ادب پژوهي»


انتشار نهميمن شماره فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي «ادب پژوهي»

 

باسمه تعالي

 

نهمين شماره فصلنامه علمي -پژوهشي «ادب پژوهي» توسط انتشارات معاونت پژوهشي و فنآوري دانشگاه گيلان به چاپ رسيد.

مجموعه عناوين نشريه به شرح زير ميباشد:

نماد شناسي داستان مرد درويشي كه كوزه آب براي خليفه برد (از مثنوي مولوي) .......دكتر حسين آقا حسيني و اشرف خسروي

مشخصه هاي ادبي شعر گفتار.................................دكتر غلامحسين غلامحسين زاده، دكتر قدرت الله طاهري و سانازرحيم بيگي

مباني معرفت شناسي زبان شناختي و تبيين علم تفسير .............دكتر منصور هاشمي

نقدي روان كاوانه بر شعر «هملت» شاملو...........دكتر كاظم دزفوليان،فؤادمولودي و حامد يزد خواستي

تحليل اسطوره ها در اشعار سياوش كسرايي..............دكتر حسين حسن پورآلاشتي و مراد اسماعيلي

غيب انديشي مولوي در مثنوي معنوي................دكتر رامين محرمي

وجوه اقتباس سينمايي از سيرالعباد سنايي..........دكتر مرتضي محسني و عليرضا پور شبانان

نقد و تحليل عناصر داستان در گزيده اي از داستان كودكان.............دكتر مسعود فروزنده

تأملي در برخي تركيب هاي برهان قاطع...............مجيد منصوري

چكيده انگليسي مقالات

 

لازم به ذكر است مطالب اين فصلنامه در پايگاه اينتر نتي http://Research.guilan.ac.ir/adab موجود مي باشد.

مقالات فصلنامه در مراكز اطلاع رساني زيرنيز نمايه مي گردد.

 

www.srlst.com

www.sid.com

www.magiran.com