انتصاب دکتر روح اله منعم عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی به عنوان نماینده فرهنگی دانشکده

11 03 2024
کد خبر : 10914993
تعداد بازدید : 2068

باسمه تعالی

       به استناد نامه شماره 187163 مورخ 1402/12/20 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر روح اله منعم عضو محترم هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده منصوب شدند. امید است با استعانت از خداوند متعال بیش از پیش مؤفق و پیروز باشند.

لازم به ذکر است پیش از این مسئولیت نماینده فرهنگی دانشکده بر عهده دکتر مهدی حسام عضو هیأت علمی گروه جغرافیا بود که از ایشان قدردانی و تشکر می نماییم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب